Sărbătoarea Floriilor 2019

Intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim sau Duminica Floriilor este un Praznic Împărătesc foarte important, care amintește  și ne face părtași în Biserică, de pregustarea bucuriei Învierii Lui. Această sărbătoare semnifică biruința asupra morții, o moarte asumată de Domnul, care nu a fost cu putință să-L țină legat. Sărbătoarea Floriilor ne arată că Domnul Iisus a venit de bunăvoie la Ierusalim, nu a ascultat de sfatul venit din stricta rațiune umană al unora dintre ucenicii Săi, să evite Ierusalimul, după cum ne arată Ioan Evanghelistul în capitolul 11 al Evangheliei sale. Ioan prezintă învierea lui Lazăr, prin care anticipează Învierea tuturor oamenilor, de după Judecata Universală. Realitate ce unește în cadrul umanității bunătatea cu mila lui Dumnezeu. Floriile reprezintă cel mai profund model de compasiune a lui Hristos-Dumnezeu față de omenire, calea sfințeniei ce conduce firea umană spre întâlnirea cu tot ceea ce este mai hidos în ființa noastră, pentru a o preface în bucurie și sfințenie deplină.

Înainte de a merge în Betania, acolo unde Hristos săvârșește învierea lui Lazăr, are loc un dialog profund între El și ucenicii Săi. Ucenicii Îl îndeamnă pe Hristos Învățătorul să evite cetatea Ierusalimului, pentru că iudeii căutau să-L omoare cu pietre (Ioan 11, 8), după ce Hristos hotărăște să urce la Ierusalim,  mai întâi va merge să-i  încredințeze pe ucenici și pe cei de acolo, de moartea și ulterior, de  învierea lui Lazăr din Betania. La auzul intenției de a pleca la Ierusalim, Toma, convins de pericolul iminent, zice: „Să mergem și noi să murim cu El!” (Ioan 11, 16). Ucenicii nu vor muri, ci într-o oarecare formă Îl vor nega pe Iisus, Păstorul va fi omorât, iar turma se va risipi. Aceștia suntem de fapt noi oamenii, Îl negăm pe Dumnezeu când alegem calea păcatului. Acesta este motivul pentru care Hristos este întristat atunci când șade pe asin, nu că i-ar fi fost frică de cele ce aveau să i Se întâmple, imagine sugestivă ce se observă în icoana Floriilor. Acesta este omul, ca o frunză ce se clatină în bătaia vântului, asemenea finicului. Dar situația aceasta nu este fatidică, omul în Hristos se metamorfozează asemenea plantelor primăvara. Toată materia devine părtașă călătoriei lui Hristos din viața aceasta către Împărăția Cerurilor. Doar copiii sunt cei care simt prin nevinovăția lor, nevinovăția Împăratului Care intră în Ierusalim, „blând și șezând pe mânzul asinei”. (a se vedea Zaharia 9, 9).

Ca și la Nașterea Domnului, copiii sunt cei care vestesc pătimirea Domnului. Copiii vestesc Nașterea Domnului, și tot copiii vestesc la Florii pătimirea spre Înviere a Domnului. De aceea, mesajul transmis de Hristos Dumnezeu-Omul la Florii, concentrează învățătura Sa îndreptată spre umanitate, adică posibilitatea intrării în Împărăția lui Dumnezeu, lucrare realizabilă doar atunci când vom fi asemenea pruncilor. (a se vedea Matei 18, 3).fresca

Aceste cuvinte caracterizează simțirea binecredincioșilor creștini, care au participat la Sfânta Liturghie cu luare aminte, în Biserica ocrotitorului copiilor, de Praznicul Intrării Domnului în Ierusalim.

Pr. Dr. Andrei Zaieț

florii 2019 4
Binecuvântarea sălciilor

florii 2019 2

florii 2019 2 florii 2019 6