Arhive categorie: Pagina copiilor

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie

Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie:

1.Sfinte Mucenic Sfințit,
Preot al Celui Divin
Te slăvesc acum smerit
Toți cei ce spre tine vin!

2.Vas ales al Lui Hristos
Și Păstor folositor,
Toți cu suflet credincios
Imnuri îți aduc în cor.

3.Preot Domnului Cel Sfânt,
Dreaptă pildă de trăire,
Ne primește astăzi blând
Cântecul de prăznuire!

4.Căci pe Domnul ai slăvit
Prin purtare și cuvânt
Pe cel slab și necăjit
Îl primește orișicând!

5.Crucea vieții ai purtat,
Pe Stăpânul lăudând,
Iadul tot ai rușinat
Prin trăire,grai și gând!

6.Martiriul, schingiuirea
Ai primit plin de răbdare
Luând pe veci de veci slăvirea
Cea din Cer prin încercare!

7.Căci vrăjmașii te răneau
Ca să lași Sfânta Credință
Fără milă te munceau
În dureri și suferință!

8.Dar prin Domnul le răbdai,
Biruind și înfruntând
Pe satan îl afundai
Tot mai mult în iadul crunt.

9.Iar pe cel nelegiuit,
Izbăvind prin rugăciune
Grabnic l-ai tămăduit
Spre a face cele bune.

10.Căci mâinile celui care
Te strujea,au stat lipite
De al tău trup spre mustrare
Fiind prin tine slobozite.

11.Căci pe Domnul ai rugat
Pe ighemon izbăvind
Și așa mulți au aflat
Slava Lui Hristos privind.

12.Și prin tine au crezut
Mulți, urmând Calea Divină
Și pe idoli au pierdut
Luând a Cerului Lumină.

13.Haralambie, Sfânt Părinte,
Și pe noi ne ocrotește
Ruga noastră cea fierbinte
Sus în Ceruri ne-o primește!

14.Ne îndrumă spre Hristos
Ca prin tot ce făptuim
Să dăm rod cu bun folos
Și în veci să te slăvim!

Ana-Georgiana Grigore

Eroii neamului nostru

Îi mai slăvim toți pe eroi sau sunt uitați acum de noi?

1.Ai noștri frați din greu luptară,
Întreaga lor viață jertfind
Pentru credință,pentru țară
Prin a lor moarte biruind!

2.Oameni ca noi viața și-au dat
Ca astăzi liberi, demni să fim
Dar cum de noi am și uitat
De jertfa lor și răi trăim?

3.Ori îi cinstim doar prin cuvânt,
Sau jertfa lor o și uităm,
Pe când în rele stăm oricând
Și demnitatea alungăm.

4.Căci mari și mici, tineri, bătrâni
Credința, țara au cinstit
Dar cum de mulți nu suntem buni
Și ce e Sfânt am ponegrit?

5.Eroi, Martiri și Sfinți cu greu
Au suferit închiși, răniți
Dar au slăvit pe Dumnezeu
Apărând țara neclintiți!

6.Dar azi unii au defăimat
Credința ce de ei slăvită
Iar țara o au și trădat,
De mulți a fost batjocorită?

7.Sfinți au luptat pentru credință,
Pentru a țării demnitate
Însă a lor grea suferință
Și traiul demn sunt azi uitate?

8.Gonim des Calea mântuirii
Ori traiul demn nu îl urmăm,
Conduși ades de voia firii
În nedreptate și rău stăm.

9.Hristos acum este hulit,
De mulți ce pe pământ sunt vii
Dar cum alți frați au suferit
Ca ai Lui fii să poată fi?

10.Să îi cinstim toți pe eroi
Și pe martiri,nu doar în cânt
Ci și prin fapta care noi
O vom plini des pe pământ!

Ana-Georgiana Grigore

Sfinților Închisorilor

 

Sfinților Închisorilor:

Veniți văzând cum curge lin
Mir Sfânt înmiresmând mereu
Pământul țării și senin,
Aducând Har din Dumnezeu!

Plângând Aiudul se jelește
Iar Periprava greu suspină
Și tina țării se sfințește
Ținând a moaștelor Lumină.

Veniți acum ca să aflați
Sfinte odoare mult cinstite
Din glasuri imnuri înălțați
Vieților pe nedrept jertfite.

Căzând cu fruntea la pământ
Cinstiți ai țării Sfinți Martiri
Ce au dus până la mormânt
Jugul slăvitei mântuiri.

Căci tirania diavolească
Au biruit plini de putere
Cununa Sfântă cea Cerească
Au dobândit, răbdând durere.

Iar torționarii cei turbați
Acum privesc neputincioși
Cum ei deși greu torturați
Azi sunt tot demni și victorioși!

Și diavolul înfrânt răcnește
Fiind defăimat și rușinat,
Natura toată le slăvește
Praznicul lor cel luminat.

Închiși, bătuți, crunt asupriți
Întru Hristos mereu au stat
Și au rămas tot neclintiți
În Crezul Sfânt,adevărat.

Aiudul ca Piteștiul plânge
Iar Periprava cântă lin
Țara în greu suspin se frânge
Mărind a lor dureri și chin.

Ai Închisorilor Mari Sfinți,
Vă lăudăm și înălțăm,
Spre voi azi rugăciuni fierbinți
Vrând pilda voastră să urmăm!

Ana-Georgiana Grigore

Rugăciunea unui micuț creștin

Rugăciunea unui micuț creștin la Sfântul Mucenic Doctor fără de arginți Pantelimon:

1.Mărit Martir și vindecare
A celor ce în boli tot plâng
Prin mila ta iau alinare
Cei ce în jurul tău se strâng!

2.Vindecător Ceresc și blând
Care pe oameni sprijinești
Eu ce sunt mic vin azi cerând
Din boală să mă izbăvești!

3.Multe nu știu, căci sunt copil
Dar vin spre mila ta cea mare
Vrând să te rog acum umil
Ca să îmi fii ajutorare.

4.De la părinți ori apropiați
Cunosc întreagă viața ta
Și știu cum mulți au fost scăpați
De tine de boala cea rea!

5.Știu cum la fel ai înviat
Copilul cel ucis cumplit
Ce de năpârcă fiind mușcat
Pe drum sfârșitul a găsit!

6.Cunosc ce multe vindecări
Și mari minuni ai făptuit
Acelor dintru suspinări
Ce către tine au venit.

7.Și știu și cum ai fost jertfit
Pentru Cuvântul Lui Hristos
Pe care zilnic l-ai vestit
Celui păgân ori păcătos!

8.Iar pentru toate,azi și eu
Vreau să îți cânt cum voi putea
Și să te rog să fii mereu
Păzirea și scăparea mea!

9.Sunt doar un mic creștin,dar vreau
Trăirea ta să o urmez
Și cu Hristos în veci să stau
Prin tot ce spun ori ce lucrez!

10.Însă acum, sunt bolnăvior
Iară durerea mea tot crește
Îmi dă azi, Sfinte, ajutor
Și trupul meu tămăduiește!

11.Alină greul și durerea
Ce mă apasă nemilos
Îmi dă răbdarea și puterea
Să le înving, fiind credincios.

12.Alungă boala,suferința,
Din trupul meu, ca eu să pot
Să îmi înalț mai mult credința
Slăvind pe Domnul Savaot!

13.Din cap ori trup ori mădulare
Așa de mici cum sunt și ele
Îmi scoate orice boli amare
Și orice neputințe grele!

14.Iar al meu suflet mititel
Îl curățește de păcat
Și mijlocește pentru el
Să fie Sus în Cer iertat.

15.Căci deși mic, vreau să devin
Urmaș al Tatălui de Sus
Să fiu vădit un bun creștin
Plinind ce a voit Iisus!

16.Ca viața ta drept pildă luând
Sfânt Mucenic, să te slăvesc
Iubind mereu pe Domnul Sfânt
Prin ce grăiesc ori împlinesc.

17.Și te mai rog să îi păzești
Tămăduind pe toți cei care
În boli trupești ori sufletești
Sunt prinși și fără apărare.

18.Căci Doctor fără de arginți
Întregii lumi te-ai arătat
Pe prunci, bătrâni, copii, părinți
Ai vindecat și mângâiat!

19.Și pe mine cu iubire
Astăzi mă tămăduiește
Îndrumând a mea trăire
Spre Cel Sfânt ce Sus domnește!

20.Sfânt Pantelimon, slăvite
Doctor cu mărinimie
Întru vreme de ispite
Și de boli, fii sprijin mie!

21.Vindecă și liniștește
Boală, zbucium ori suspin
Și de mine îngrijește
Să cresc drept și bun. Amin!

Ana-Georgiana Grigore

DREPTATEA, MORALA, CREDINȚA

DREPTATEA, MORALA, CREDINȚA:

Dreptatea, o cheamă cei plânși suspinând,
Dar iată în lume tot stă nedreptatea
Căci mult dintre cei ce conduc orișicând,
Prin goale vorbiri slăvesc bunătatea.

Iubirea, cu fală e des lăudată,
De oameni ce țara o stăpânesc,
Dar este din porturi mereu defăimată
Pe când cei sărmani cu greu mai trăiesc.

Credința, hulită de cei rătăciți,
Și greu ponegrită de cei farisei
Pălește în cei de patimi robiți,
Pe când mulți „creștini” la port sunt atei.

Curajul acelor ce viața și-au dat
Ca azi să fim liberi și demni zi de zi,
Acum e adesea din suflet uitat
Pe când cel nedrept tot vrea a răpi.

Unirea, demult e uitată și ea,
Căci mulți dintre cei ce ades stăpânesc
Se surpă în ei prin vorba cea rea,
Cu ură, răpire se războiesc.

Morala, o vorbă de mulți neștiută,
În vreme ce răul, răpirea domnește,
Când oră de oră în orice minută,
Cel fără de lege pe drept prăduiește.

Un mare cuvânt de mulți greu pierdut,
Speranța și traiul având demnitate,
Prin care în lupte români au avut
Puterea jertfirii pentru dreptate.

Morminte cu flori rămân printre noi,
Mereu lăudate prin vorbe nu port,
Curajul dreptății avut de eroi,
Acum pentru mulți ce trăiesc este mort.

Căci mila cea dată în scop ticălos
Ca omul să fie din demn, umilit,
Nu este urmarea ce Domnul Hristos
Sau cei dintre noi plecați au voit!

De este în lume, în țară cumva
Acel ce trăirea cea DEMNĂ dorește
De tace și lasă lucrarea cea rea
Aici și în Cer VINOVAT se numește!

Ana Georgiana Grigore

În cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

În cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

1.Sfânt Martir vindecător
Al durerilor trupești,
Ești mereu îndrumător
Al cetelor omenești.

2.Pantelimon, Doctor care
Pe bolnavi ai vindecat
Chinuri grele cu răbdare
Pentru Domnul ai răbdat!

3.Vindecând pe cei răniți
Ori bolnavi, chemai mereu
Pe toți cei de iad robiți
Către Domnul Dumnezeu!

4.Și chemat întru credință
Prin Ermolae cel sfânt
Peste diavoli,biruință
Ai purtat, spre Cer mergând!

5.Pe copilul cel mușcat
De năpârcă înviind,
Pe păgâni ai îndreptat
Spre Hristos, minuni plinind.

6.Ai vestit căci prin Hristos
Bolile tămăduiești,
Chemând orice păcătos
Spre comorile cerești.

7.Pe tiranul Maximian
Curajos ai înfruntat
Ura cea dintru satan
Biruind, ai rușinat!

8.Căci în chinuri,alinare
De la Domnul tu ai luat
Iar în Cer încununare
Pentru toate ai aflat!

9.Sfânt Martir și Doctor blând
Ce plată nu ai voit
Mulți spre tine vin plângând
Și te laudă smerit.

10.Vindecă dureri, răni grele,
Ce în lume ne lovesc
Dar ne curăță de rele
Care sufletul zdrobesc!

Ana-Georgiana Grigore

 

 

Sfântului Mare Mucenic Pantelimon:

1.Martir și Doctor mult milos,
Venim acum și te rugăm
Pe Calea Domnului Hristos
Să ne păzești, ca drepți să stăm!

2.Din negura grelei ispite,
Din plâns și greu și din mâhnire,
Știind faptele tale slăvite
Cerem a ta Sfântă păzire!

3.Purtând cu noi povara grea
A plânsului cel din durere,
Vrem zilnic să putem urma
A Lui Hristos cinstită Vrere.

4.Venim la tine cu credință
Pe cei bolnavi cu noi ducând,
Pe cei ce plâng în suferință
Spre tine Sfinte, îndreptând.

5.Căci cunoscând Credința Sfântă
Mari vindecări ai săvârșit
Iar Sfinții azi în cor îți cântă
Ca unuia Martir numit.

6.Însă și noi, aici de jos
Precum putem te lăudăm
A ta icoană credincios
Cei mari și mici o venerăm.

7.Pe cei bolnavi tămăduiește
Precum un Doctor îndurat
Iar pe creștini călăuzește
Spre Domnul Vieții lăudat!

8.Pe cei ce plâng îi liniștește,
Pe necăjiți alină blând,
Pe cei ce sunt vicleni vădește
Din toți pe diavol alungând!

9.Iar sufletele încărcate
Cu bolile păcătuirii
Le vindecă mult îndurate
Ca să urmeze mântuirii.

10.Sfânt Mucenic și Doctor mare
Pantelimon, ne ocrotește
Iar boala grea cea zdrobitoare
Din Turma Sfântă o gonește!

11.Și vindecă trupul de zdrobit
De bolnăvire pe pământ
Iar duhul de păcat robit
Îl curățește orișicând!

Ana-Georgiana Grigore

 

Rugăciunea unui bolnav la Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

1.Martir ales al Lui Hristos
Și Doctor fără de arginți
Te chem cu lacrimi dureros
Din ale bolii suferinți!

2.Vindecător Sfânt fără plată,
Scăparea celor din durere,
Cu inima mult tulburată
Te chem, voind a lua putere.

3.Căci știu a ta milă slăvită
Prin care des tămăduiești
Și alungi boala cea cumplită
Iar pe bolnavi îi întărești.

4.Cunosc minunile pe care
Încă din viață le-ai plinit
Pentru a lumii apărare
Și cum pe Domnul ai cinstit.

5.Cinstesc a ta Sfântă jertfire,
Cea pentru Domnul suferită
Și marea ta milostivire
Pentru făptura chinuită!

6.Pentru aceasta,îndrăznind,
Vin să te rog acum smerit
Să mă asculți, tămăduind
Și trupul meu cel mult trudit!

7.Căci prin greșeli ori prin păcat,
Spre mine boala a venit
Sau spre a fi răscumpărat
Vreun gest murdar ce am plinit!”

8.Ori spre a mea sfântă schimbare
Povara bolii greu o port
Sau boala e o încercare
De la slăvitul Dumnezeu!

9.Însă plângând, te chem oricând
Cerând azi Sfinte, alinarea
Fiindcă mă chinui, suspinând
Dorind adesea vindecarea!

10.Îmi curăță sufletul meu
De rău,păcat ori nedreptate,
Ca trupul să poată mereu
Avea pe urmă sănătate!

11.Căci știu că trupul pătimește
Din vina grelelor păcate
Pe când în el se tânguiește
Duhul robit în răutate!

12.Mă vindecă, Doctor Ceresc,
Pantelimoane, Sfânt Izvor
Al darului dumnezeiesc
Și îmi fii blând ajutător!

13.Ca să pot merge credincios
Pe Drumul Domnului Iisus
Trăind în lume cu folos
Și împlinind ce El a spus!

Ana-Georgiana Grigore

Evanghelia slăbănogului din Capernaum:

1.Întru Ierusalim mergând
Hristos văzu o scăldătoare
La Poarta Oilor,având
În ea lucrate cinci pridvoare.

2.Iară Betezda se numea
În evreiește scăldătoarea
Și mare mulțime venea
La dânsa voind vindecarea.

3.Mare mulțime adunată
De orbi, uscați și șchiopi zăcea
În cele cinci pridvoare iată
Și vindecarea căuta!

4.Și mulți bolnavi stăteau în ea
Căci îngerul Domnului Sfânt
Din când in când se pogora
Apa dintr-însa tulbura.

5.Și cel care primul intra
După a apei tulburare
În scăldătoare,se făcea
Tot sănătos, luând vindecare.

6.Și iată că un om era
De treizeci și opt ani ținut
De ologirea lui cea grea
Zăcând acolo abătut .

7.Iară Iisus aceasta știind
I-a zis: „Vrei sănătos să fii?”
Și cel bolnav trist glăsuind
Spre Domnul a prins a grăi:

8.”Doamne, om nu am ca să poată
Să mă arunce și pe mine
Când apa este tulburată
Ca să pot fi eu făcut bine!

9.Fiindcă un altul se coboară
În scăldătoare, până eu
Mă duc spre ea cu grea povară
Și astfel stau așa mereu!”

10.”Te scoală al tău pat luând
Și umblă dar!”i-a spus Hristos
Iar omul cel bolnav sculând
Îndată a fost sănătos.

11.Și a luat patul său umblând
Dar Sâmbătă era, pe când
A fost el vindecat,aflând
Al Domnului ajutor blând.

12.Și cei iudei spuneau spre cel
Ce slăbănog a fost cândva
„E Sâmbătă! În nici un fel
Nu poți acum patul a lua! „

13.El a răspuns: „Acela care,
M-a vindecat a spus a lua
Patul, iar eu fac ascultare,
Umblând după Porunca Sa!”

14.Ei au grăit: „Cine e oare,
Cel ce așa ți-a poruncit?”
Dar Domnul întru adunare,
Nu era lesne de privit.

15.Căci la o parte Se dăduse
Hristos fiind întru mulțime
Și cel vindecat nu știuse
Pe Cel ce l-a scăpat pe sine.

16.Iar mai apoi,Hristos găsind
În Templu pe cel vindecat
A mers la dânsul lui grăind:
„Iată ești sănătos aflat!

17.Dar de acum nu mai greși,

Ca nu cumva mai rău să-ți fie! ”
Și omul a mers a vesti
Iudeilor cu bucurie.

18.Și a spus lor, mărturisind
Că Domnul Iisus l-a sculat
Și azi e sănătos, știind
Pe Cel ce bine i-a lucrat.

19.Vedem cum Domnul întărește
Un slăbănog, ce de mult timp
Trăind așa, se chinuiește
Și blând îl vindecă în schimb.

20.Căci acel om ce își dorea
Tămăduirea cea trupească
De multă vreme tot spera
Să poată să se izbăvească.

21.Ca alți bolnavi și el stătea
Trist, chinuit, tot așteptând
Să poată a se vindeca
Odată, cine știe când!

22.Alții, bolnavi, se aruncau
În fața sa de boli scăpând
Însă la dânsul nu gândeau
Doar al lor bine căutând.

23.Și nimeni nu se îndura
Să îl arunce iubitor
În scăldătoare spre a lua
Și el darul vindecător!

24.Când nimănui nu îi păsa
De suferința lui cea mare,
De el milos Se apropia
Hristos, dând lui ajutorare.

25.Când semenii din jurul lui
Voiau a lor scăpare doar,
Cu Milă Fiul Domnului
Îl vindeca pe el în dar.

26.Fiindcă deși abandonat
De toți și toate zi de zi
De Domnul nu era uitat
Tămăduirea sa aflând!

27.Dar câți și azi nu părăsesc
Pe frații lor cu nepăsare
Și doar al lor bine voiesc
Uitând a celui plâns strigare!

28.Câți nu trudesc în orice zi
Ca tot al lor mereu să fie,
Și nici nu vor a se gândi
La cel ce doar suspinul știe!

29.Însă să știm că vom primi
O plată, căci prin ce plinim,
Pe veci de veci în Rai vom fi
Sau prea amar neosândim!

30.Dar iată, Domnul îi mai spune,
Acelui slăbănog, cerând
Să facă numai cele bune
Spre a nu suferi mai crunt!

31.I-a spus:”Acum sănătos ești!
Însă nu mai păcătui!
Ca nu cumva să pătimești
Mult mai cumplit ori și mai și!”

32.Deci iată ,astfel noi aflăm
Cauza grea a bolnăvirii
Și cum printru păcat chemăm
În noi amarul chinuirii!

33.Astfel vedem că prin păcate
În noi și boala o sădim
Și cum prin faptele lucrate
Durerea noastră o zidim.

34.Căci noi am fost creați așa
Încât ai Domnului să fim
Iar de lucrăm fapta cea rea
De asta iată suferim!

35.Căci fiind pentru Cel Sfânt creați,
Numai plinind a Sa voire

Vom fi voioși cu El aflați
Ți vom avea și mulțumire!

36.Dar de păcatele lucrăm,
Fugind de bine ori dreptate,
Pentru aceasta ne aflăm
În boli ori clipe întristate!

37.Pentru că boala cea trupească
E semnul care ne vestește
Pierzarea cea grea,sufletească
Care pe veci ne prăbușește.

38.Căci dacă sufletul din noi
E prins în rău și în păcate
Și trupul nostru mai apoi
În boli și tânguiri se zbate!

39.Deci să luăm seama,să trăim
Cuvântul Domnului urmând
Și chiar în încercări să știm
Că El cu noi E pe pământ!

40.Chiar dacă toți ne părăsesc
Hristos cu noi mereu va sta
Iar ajutorul Să Ceresc
În orice vreme vom afla!

41. „Doamne, Stăpâne, azi privește,
Și spre noi cei slăbănogiți
De rele și ne curățește
Să fim prin Tine izbăviți!

42.Al nostru trup tămăduiește
De boli și greaua suferință
Iar duhul nostru întărește
Să fim puternici în credință!

43.Fiindcă Iisuse, Tu ne Ești
O scăldătoare mult mai Sfântă
Și milostiv îi slobozești
Pe cei ce în greu se frământă!

44.Ne întărește si păzește
Ca toți pe Calea Ta să stăm
Iar mai apoi ne mântuiește
Ca iadul noi să nu îl luăm!

45.Căci Doamne, Tu nu vrei pieirea
Celui în rele rătăcit
Ci îi vrei zilnic pocăința
Și vrei să fie mântuit!”

Ana-Georgiana Grigore