În cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

În cinstea Sfântului Mare Mucenic Pantelimon

1.Sfânt Martir vindecător
Al durerilor trupești,
Ești mereu îndrumător
Al cetelor omenești.

2.Pantelimon, Doctor care
Pe bolnavi ai vindecat
Chinuri grele cu răbdare
Pentru Domnul ai răbdat!

3.Vindecând pe cei răniți
Ori bolnavi, chemai mereu
Pe toți cei de iad robiți
Către Domnul Dumnezeu!

4.Și chemat întru credință
Prin Ermolae cel sfânt
Peste diavoli,biruință
Ai purtat, spre Cer mergând!

5.Pe copilul cel mușcat
De năpârcă înviind,
Pe păgâni ai îndreptat
Spre Hristos, minuni plinind.

6.Ai vestit căci prin Hristos
Bolile tămăduiești,
Chemând orice păcătos
Spre comorile cerești.

7.Pe tiranul Maximian
Curajos ai înfruntat
Ura cea dintru satan
Biruind, ai rușinat!

8.Căci în chinuri,alinare
De la Domnul tu ai luat
Iar în Cer încununare
Pentru toate ai aflat!

9.Sfânt Martir și Doctor blând
Ce plată nu ai voit
Mulți spre tine vin plângând
Și te laudă smerit.

10.Vindecă dureri, răni grele,
Ce în lume ne lovesc
Dar ne curăță de rele
Care sufletul zdrobesc!

Ana-Georgiana Grigore

 

 

Sfântului Mare Mucenic Pantelimon:

1.Martir și Doctor mult milos,
Venim acum și te rugăm
Pe Calea Domnului Hristos
Să ne păzești, ca drepți să stăm!

2.Din negura grelei ispite,
Din plâns și greu și din mâhnire,
Știind faptele tale slăvite
Cerem a ta Sfântă păzire!

3.Purtând cu noi povara grea
A plânsului cel din durere,
Vrem zilnic să putem urma
A Lui Hristos cinstită Vrere.

4.Venim la tine cu credință
Pe cei bolnavi cu noi ducând,
Pe cei ce plâng în suferință
Spre tine Sfinte, îndreptând.

5.Căci cunoscând Credința Sfântă
Mari vindecări ai săvârșit
Iar Sfinții azi în cor îți cântă
Ca unuia Martir numit.

6.Însă și noi, aici de jos
Precum putem te lăudăm
A ta icoană credincios
Cei mari și mici o venerăm.

7.Pe cei bolnavi tămăduiește
Precum un Doctor îndurat
Iar pe creștini călăuzește
Spre Domnul Vieții lăudat!

8.Pe cei ce plâng îi liniștește,
Pe necăjiți alină blând,
Pe cei ce sunt vicleni vădește
Din toți pe diavol alungând!

9.Iar sufletele încărcate
Cu bolile păcătuirii
Le vindecă mult îndurate
Ca să urmeze mântuirii.

10.Sfânt Mucenic și Doctor mare
Pantelimon, ne ocrotește
Iar boala grea cea zdrobitoare
Din Turma Sfântă o gonește!

11.Și vindecă trupul de zdrobit
De bolnăvire pe pământ
Iar duhul de păcat robit
Îl curățește orișicând!

Ana-Georgiana Grigore

 

Rugăciunea unui bolnav la Sfântul Mare Mucenic Pantelimon

1.Martir ales al Lui Hristos
Și Doctor fără de arginți
Te chem cu lacrimi dureros
Din ale bolii suferinți!

2.Vindecător Sfânt fără plată,
Scăparea celor din durere,
Cu inima mult tulburată
Te chem, voind a lua putere.

3.Căci știu a ta milă slăvită
Prin care des tămăduiești
Și alungi boala cea cumplită
Iar pe bolnavi îi întărești.

4.Cunosc minunile pe care
Încă din viață le-ai plinit
Pentru a lumii apărare
Și cum pe Domnul ai cinstit.

5.Cinstesc a ta Sfântă jertfire,
Cea pentru Domnul suferită
Și marea ta milostivire
Pentru făptura chinuită!

6.Pentru aceasta,îndrăznind,
Vin să te rog acum smerit
Să mă asculți, tămăduind
Și trupul meu cel mult trudit!

7.Căci prin greșeli ori prin păcat,
Spre mine boala a venit
Sau spre a fi răscumpărat
Vreun gest murdar ce am plinit!”

8.Ori spre a mea sfântă schimbare
Povara bolii greu o port
Sau boala e o încercare
De la slăvitul Dumnezeu!

9.Însă plângând, te chem oricând
Cerând azi Sfinte, alinarea
Fiindcă mă chinui, suspinând
Dorind adesea vindecarea!

10.Îmi curăță sufletul meu
De rău,păcat ori nedreptate,
Ca trupul să poată mereu
Avea pe urmă sănătate!

11.Căci știu că trupul pătimește
Din vina grelelor păcate
Pe când în el se tânguiește
Duhul robit în răutate!

12.Mă vindecă, Doctor Ceresc,
Pantelimoane, Sfânt Izvor
Al darului dumnezeiesc
Și îmi fii blând ajutător!

13.Ca să pot merge credincios
Pe Drumul Domnului Iisus
Trăind în lume cu folos
Și împlinind ce El a spus!

Ana-Georgiana Grigore