Invitație

Doamne, iubit-am bună-cuviința Casei Tale… Psalmul 25,8x

Biserica Sfântul Stelian – Lucaci este situată în centrul Capitalei și oferă tuturor celor care pășesc în ea cu credință, bucurie, pace și liniște duhovnicească.

Locul pe care a fost înălțat acest sfânt locaș, a fost consacrat rugăciunii încă de la început, așa cum reiese din documentele existente, precum și din detaliile despre credința ctitorilor ei. Amintim numele unora dintre ctitorii bisericii, fericiți întru adormire și pururea pomeniți: boierul Luca (de la care vine și denumirea Lucaci), Mitropolitul Ștefan, preotul Ioan Călărășanul, Anton Pann, negustorii macedoneni Anghel Hagi Pandele și Constantin Athanasiu. Lista este mult mai cuprinzătoare.

Oamenii aduceau prinoase din munca lor, rugându-l pe Sfântul Stelian, dar și pe ceilalți sfinți cu moaște în biserica noastră, Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie, Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie și Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare, să aducă liniștea și binecuvântarea peste ei. Același lucru îl facem și noi astăzi. Sfinții nu trebuie căutați doar în momentele de cumpănă, ci și la bucurii, aducând mulțumire pentru ajutorul primit. Nu este o datorie aceea de a veni la Dumnezeu să-I mulțumești, aceasta este o chemare, iar uitarea este practic ruperea din comuniunea cu El. Fără comuniune te înstrăinezi și te închizi în propriul sine, în vreme ce Mântutiorul spune: „Dacă cineva vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze!” (Marcu 8, 34) Pentru aceasta și noi suntem chemați să răspundem cu credință chemării lui Hristos.

Înaintașii noștri aveau o conștiință statornică în ceea ce privea raportarea lor la credință. Biserica era pentru ei un adevărat spațiu de liniște și împăcare între ei și în același timp cu Dumnezeu. Cei care au sprijinit Biserica în trecut, indiferent de categoria socială, căutau mai întâi să fie bună-cuviință în Casa Domnului. Același sentiment este prezent și astăzi în Biserica Sfântul Stelian. Oameni adunați laolaltă, copii, tineri și persoane mai în vârstă, toți împreună dau mărturie despre prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața lor.

Biserica a trecut prin multe încercări, dar prin lucrarea lui Dumnezeu, dăinuie și astăzi.

Anul 1838 aduce un cutremur puternic, locașul fiind afectat. Cu credință și dragoste, credincioșii din zona bisericii o vor reface, iar la 1842 aceasta va fi târnosită. Cinci ani mai târziu, la 1847, din neatenție, un copil a provocat un incendiu în București, moment teribil, pe care cei de atunci l-au numit „Focul cel mare.” Și biserica noastră a fost atunci avariată, dar din nou, aceasta a fost refăcută, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni și la 1853 noul locaș a fost resfințit de Mitropolitul Nifon al II-lea al Ungrovlahiei. Cutremurul de la 1977 aduce alte stricăciuni Bisericii Lucaci, dar toate acestea au fost momente de încercare pentru întărirea în credință a celor de atunci, mulți dintre dânșii mărturisesc acestea până astăzi. Regimul comunist proiectase un bulevard, care ar fi trebuit să treacă pe locul unde este ansamblul Parohiei Lucaci, dar Sfântul Stelian a ocrotit biserica, nefiind demolată, pentru ca peste veacuri, toți cei apăsați să primească aici alinarea.

Biserica Sfântul Stelian este cunoscută în București, dar și în alte zone ale țării noastre. Acest lucru se datorează prezenței moaștelor Sfântului Stelian Paflagonul în interiorul locașului. Sfântul, mult iubit, cunoscut ca ocrotitor al copiilor, vine mereu în ajutorul tuturor celor care îl caută prin rugăciune. Atunci când oamenii nu mai au speranțe în cele care vin de la lume, își pun nădejdea în Dumnezeu și cer ajutor de la sfinții lui. Mame cu copii bolnavi care au primit ajutorul, mame care nu aveau copii, dar prin rugăciuni stăruitoare au primit prunci în dar, dau mărturie despre lucrarea Sfântului Stelian. Aici, au venit persoane în decursul timpului, care au trăit experiența cuvintelor: cu cât așteptarea este mai îndelungată, cu atât darul este mai apreciat de cel care l-a primit.

Vă invităm să fiți prezenți la Biserica Sfântul Stelian și să realizăm împreună lucruri deosebite. Atât la programul liturgic, cât și la celelalte activități pe care dorim să le desfășurăm, la toate acestea vă așteptăm cu sugestii, idei și proiecte, toate având scopul de a păstra vie conștiința creștină într-o societate modernă.

Biserica trebuie restaurată. Am întocmit proiectul de restaurare și așteptăm avizul de la Inspectoratul de Stat în Construcții, în vederea obținerii autorizației de construcție.

Îndemnul nostru, în calitate de slujitori ai altarului este acela de a ne aduna cât mai mulți să-L lăudăm pe Dumnezeu în locașul Său cel sfânt. Veniți în biserica Sfântul Stelian, Ocrotitorul copiilor, grabnic ascultător al rugăciunilor și folositor!

Cei care doriți să aduceți jertfă din osteneala dumneavoastră pentru înnoirea locașului, vă așteptăm cu drag.

Biserica Sfântul Stelian – Lucaci, Str. Logofat Udriște, nr. 6-8,

 cod poștal: 030656,

sector 3, București

Cod Înregistrare Fiscală: 9019201 din 16.12.1996

Cont Bancă: RO 63 RNCB 00 82 04 41 79 13 00 01

BCR Sucursala Unirea