LICITAȚIE LUCRĂRI REPARAȚII BISERICĂ

 • Unitatea de cult, Parohia Sfântul Stelian- Lucaci, situată în strada Logofătul
  Udriște, nr. 6-8, Sector 3, București, organizează în ziua de 12 noiembrie 2019,
  ora 10:00, la sediul Arhiepiscopiei Bucureștilor din strada Intrarea Miron
  Cristea nr. 9, Sector 4, București, licitație publică pentru executarea lucrărilor
  de construcții (consolidare, amenajare biserică, pridvor și trepte) la obiectivul
  Biserica Parohială Sfântul Stelian-Lucaci. Cei interesați pentru participarea la
  licitație pot procura Caietul de sarcini de la sediul Unității de Cult, situat în
  strada Logofătul Udriște, nr. 6-8, Sector 3, București, între orele 08:00-18:00,
  ofertele se vor depune la Arhiepiscopie în ziua licitației. Informații
  suplimentare: preot paroh Andrei Zaieț, telefon: 0727.190.714.