Olga Greceanu

meditatii la evangheliiolga-greceanu-minunea-uitata-olga-greceanu 3

Chip de lumină și cultură în Biserica Sfântul Stelian

-omagiu pentru doamna Olga Greceanu, din partea Parohiei Lucaci-

     De Biserica Sfântul Stelian – Lucaci se leagă o mare personalitate, pe care puțini din generațiile de astăzi au cunoscut-o. Numele ei este Olga Greceanu. Această doamnă se naște în frumoasa zonă a Argeșului, la mănăstirea Nămăiești, aproape de istoricul oraș Câmpulung, la 4 august 1890. Familia ei era din București, cu origini polono-germane.
Numele familiei era Șeșevski, iar mama ei a fost proprietara unei școli renumite în București, ce-i purta numele. După absolvirea acestei școli, Olga va studia la Liège, în Belgia, apoi la Paris. Pe lângă chimie a studiat și tainele artelor. După primul Război Mondial se va căsători cu inginerul hidrolog Nicolae Greceanu.
Olga Greceanu s-a remarcat prin lucrări scrise, prin pictură, prin predici rostite la amvoanele bisericilor istorice din București, și în general prin artă bisericească și laică. Aceste calități ale doamnei Olga, talentul, patriotismul și atașamentul față de credința ortodoxă și față de Biserică, au dus la un acord venit din partea Patriarhilor Nicodim și Justinian, primind binecuvântarea de a predica în biserici. A fost membră a mișcării Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim, mișcare ce urmărea promovarea valorilor orotodoxe în perioadele de grea încercare pentru Biserica Ortodoxă Română, așadar singura femeie din cadrul Mișcării.
Activitatea misionară a doamnei Olga s-a evidențiat prin tot ceea ce a făcut pentru Biserică. Mozaicurile de la intrarea în Mănăstirea Antim, alte chipuri de sfinți, Dicționarul Biblic Ortodox, la care a lucrat peste 30 ani, publicat în anul 2011 în trei volume și reintitulat: „Mărturii în cuvânt și chip-Vocabular al credinței și al vieții spirituale”. Jurnalul de călătorie la Locurile Sfinte, numit Pe urmele pașilor Tăi Iisuse, pe care ni l-a lăsat, de asemenea este un adevărat izvor de cunoaștere. Menționăm și existența câtorva predici, pe care le-a rostit în bisericile istorice din București și care au fost așezate într-un volum ce a apărut în anul 2010, cu titlul Meditații la Evanghelii.
Picturile ei se regăsesc în colecții particulare, iar frescele ei au împodobit clădiri importante din București și nu numai, precum: clădirea judecătoriei din Piața Amzei, clădirea Primăriei Sector 1 de pe Banu Manta, gara Mogoșoaia, frescele de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism-Ion Mincu, frescele de la Institutul de Istorie – Nicolae Iorga și picturile din clădirea Palatului Sinodal de la Mănăstirea Antim.
Olga Greceanu a ținut nenumărate cuvântări la biserica Sfântul Stelian-Lucaci. Din acest motiv, considerăm că este o cinste pentru parohia noastră să ne aducem aminte și să evocăm personalitatea marcantă a acestei misionare, autentic ortodoxă. Este un model pentru tinerele generații și o persoană care reflectă până astăzi talent, cultură și modele de misiune pentru noi. Este singura femeie, laică, care a fost autorizată de Biserică să facă misiune de la amvon.
La vârsta de 87 ani Olga Greceanu se afla pe schelele din interiorul Schitului Darvari pentru a restaura pictura de acolo. Se mută la cele veșnice în anul 1978, în vârstă de 88 ani.

Veșnica ei pomenire și eternă prețuire!