Rugăciunea unui micuț creștin

Rugăciunea unui micuț creștin la Sfântul Mucenic Doctor fără de arginți Pantelimon:

1.Mărit Martir și vindecare
A celor ce în boli tot plâng
Prin mila ta iau alinare
Cei ce în jurul tău se strâng!

2.Vindecător Ceresc și blând
Care pe oameni sprijinești
Eu ce sunt mic vin azi cerând
Din boală să mă izbăvești!

3.Multe nu știu, căci sunt copil
Dar vin spre mila ta cea mare
Vrând să te rog acum umil
Ca să îmi fii ajutorare.

4.De la părinți ori apropiați
Cunosc întreagă viața ta
Și știu cum mulți au fost scăpați
De tine de boala cea rea!

5.Știu cum la fel ai înviat
Copilul cel ucis cumplit
Ce de năpârcă fiind mușcat
Pe drum sfârșitul a găsit!

6.Cunosc ce multe vindecări
Și mari minuni ai făptuit
Acelor dintru suspinări
Ce către tine au venit.

7.Și știu și cum ai fost jertfit
Pentru Cuvântul Lui Hristos
Pe care zilnic l-ai vestit
Celui păgân ori păcătos!

8.Iar pentru toate,azi și eu
Vreau să îți cânt cum voi putea
Și să te rog să fii mereu
Păzirea și scăparea mea!

9.Sunt doar un mic creștin,dar vreau
Trăirea ta să o urmez
Și cu Hristos în veci să stau
Prin tot ce spun ori ce lucrez!

10.Însă acum, sunt bolnăvior
Iară durerea mea tot crește
Îmi dă azi, Sfinte, ajutor
Și trupul meu tămăduiește!

11.Alină greul și durerea
Ce mă apasă nemilos
Îmi dă răbdarea și puterea
Să le înving, fiind credincios.

12.Alungă boala,suferința,
Din trupul meu, ca eu să pot
Să îmi înalț mai mult credința
Slăvind pe Domnul Savaot!

13.Din cap ori trup ori mădulare
Așa de mici cum sunt și ele
Îmi scoate orice boli amare
Și orice neputințe grele!

14.Iar al meu suflet mititel
Îl curățește de păcat
Și mijlocește pentru el
Să fie Sus în Cer iertat.

15.Căci deși mic, vreau să devin
Urmaș al Tatălui de Sus
Să fiu vădit un bun creștin
Plinind ce a voit Iisus!

16.Ca viața ta drept pildă luând
Sfânt Mucenic, să te slăvesc
Iubind mereu pe Domnul Sfânt
Prin ce grăiesc ori împlinesc.

17.Și te mai rog să îi păzești
Tămăduind pe toți cei care
În boli trupești ori sufletești
Sunt prinși și fără apărare.

18.Căci Doctor fără de arginți
Întregii lumi te-ai arătat
Pe prunci, bătrâni, copii, părinți
Ai vindecat și mângâiat!

19.Și pe mine cu iubire
Astăzi mă tămăduiește
Îndrumând a mea trăire
Spre Cel Sfânt ce Sus domnește!

20.Sfânt Pantelimon, slăvite
Doctor cu mărinimie
Întru vreme de ispite
Și de boli, fii sprijin mie!

21.Vindecă și liniștește
Boală, zbucium ori suspin
Și de mine îngrijește
Să cresc drept și bun. Amin!

Ana-Georgiana Grigore