Sfinților Închisorilor

 

Sfinților Închisorilor:

Veniți văzând cum curge lin
Mir Sfânt înmiresmând mereu
Pământul țării și senin,
Aducând Har din Dumnezeu!

Plângând Aiudul se jelește
Iar Periprava greu suspină
Și tina țării se sfințește
Ținând a moaștelor Lumină.

Veniți acum ca să aflați
Sfinte odoare mult cinstite
Din glasuri imnuri înălțați
Vieților pe nedrept jertfite.

Căzând cu fruntea la pământ
Cinstiți ai țării Sfinți Martiri
Ce au dus până la mormânt
Jugul slăvitei mântuiri.

Căci tirania diavolească
Au biruit plini de putere
Cununa Sfântă cea Cerească
Au dobândit, răbdând durere.

Iar torționarii cei turbați
Acum privesc neputincioși
Cum ei deși greu torturați
Azi sunt tot demni și victorioși!

Și diavolul înfrânt răcnește
Fiind defăimat și rușinat,
Natura toată le slăvește
Praznicul lor cel luminat.

Închiși, bătuți, crunt asupriți
Întru Hristos mereu au stat
Și au rămas tot neclintiți
În Crezul Sfânt,adevărat.

Aiudul ca Piteștiul plânge
Iar Periprava cântă lin
Țara în greu suspin se frânge
Mărind a lor dureri și chin.

Ai Închisorilor Mari Sfinți,
Vă lăudăm și înălțăm,
Spre voi azi rugăciuni fierbinți
Vrând pilda voastră să urmăm!

Ana-Georgiana Grigore